Automechanikov nákladných áut a prívesov / Truck or Trailer Mechanic

BAS Trucks B.V.

Place of work
Mac Arthurweg 2, 5466 AP Veghel, Netherlands
Contract type
full-time
Start date
01.09.2016
Salary offered (gross)
Good starting salary

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

Tasks/jobs:
• Regular maintenance and repairs on trucks and trailers
• Diagnosis and faults
• Complete technical support covering:
o Electrotechnology
o Hydraulics
o Pneumatics
o Welding tasks

Pracovná náplň:
• Bežná údržba a opravy nákladných áut / prívesov
• Diagnostika a poruchy
• Kompletná technická podpora v oblastiach:
o Elektrotechnika
o Hydraulika
o Pneumatiky
o Zváračstvo

Employee perks, benefits

What you can expect from us:
• The opportunity to work for an international, reliable, and stable employer;
• A good starting salary and outstanding secondary employment conditions including:
o Health insurance;
o Pension accrual;
• Good working conditions in a pleasant employment environment;
• The chance to progress in our organization;
• The opportunity to visit your home country/family regularly;
• The opportunity/guarantee to work many hours;
• In addition, we offer outstanding housing, provision of hot meals at work, and we will arrange transport to and from the job.

Čo môžete očakávať od nás:
• Možnosť pracovať pre medzinárodného, spoľahlivého a stabilného zamestnávateľa;
• Dobré počiatočné finančné ohodnotenie a vynikajúce sekundárne pracovné podmienky:
o Zdravotné poistenie;
o Penzijné pripoistenie;
• Dobré pracovné okolnosti a príjemná pracovná atmosféra;
• Príležitosť k rastu v rámci organizácie;
• Možnosť pravidelně navštevovať rodnú zem / rodinu;
• Možnosť / záruka pracovať veľa hodín;
• Okrem toho ponúkame vynikajúce ubytovanie, teplé jedlo na pracovisku a doprava z práce a do práce sú zaistené.

Information about the selection process

www.bas.jobs
Mechanic@bastrucks.com

Expected date of completion of the selection process

1 November 2016 (zbývá ještě 33 dnů)

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

Secondary with school-leaving examination

Educational Specialization

Technical eduacation/background / • Technické pozadie / vzdelanie;

Driving licence

B, E

Personality requirements and skills

What we expect from you:
• Minimum five years of experience in a similar function (e.g. at a Truck dealership or transport firm);
• Communication skills (must at least speak Dutch, English, German, Polish or Spanish);
• Technical background/training;
• The candidate must be prepared to live and work in the Netherlands or Germany.
• The candidate must be prepared to work in a 4 x 1 system (four weeks working and one week off)

Naše očekávania:
• Minimálně 5ročná skúsenosť v podobnej funkcii (napríklad ako dealer nákladných áut alebo dopravca);
• Komunikačné zručnosti (nutnosť ovládať minimálně holandčinu, angličtinu, nemčinu, španielčinu alebo poľštinu);
• Technické pozadie / vzdelanie;
• Pripravenosť pracovať a bývať v Holandsku alebo v Nemecku;
• Pripravenosť pracovať v systému 4 x 1 (4 týždne pracovať, 1 týždeň doma).

Advertiser

Brief description of the company

BAS Trucks is part of the BAS Groep, a holding founded in 1967 with only one vision: the Global Truck Concept. This means one contact for transport companies for all their transport equipment and service needs.

We are experienced and have knowledge about:
New vehicles
Service & parts
Reparation & maintenance
Fleetmanagement & leasing
FleetCare
Training for drivers and mechanics
By combining these activities we are a multidimensional partner with worldwide expertise.

We are a Volvo Dealer in The Netherlands and DAF dealer in Germany.

Number of employees

500-999 employees

Company address

BAS Trucks B.V.
Mac Arthurweg 2
5466 AP Veghel
Netherlands
http://www.bas.jobs

Contact

Contact person: Operational Manager EU Mr August Chabros
Tel.: 0031413371100
E-mail: send CV
Send CV to the companyRecommend job to a friend
ID: 2679376   Datum zveřejnění: 6.9.2016