Úřady práce ČR
Zdrojem volných pracovních pozic je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Referent/ka odboru finančního a ekonomického
Všeobecní administrativní pracovníci (41100)

Pracoviště a kontakty
 
Firma:Město Hlinsko, IČ 00270059, http://www.hlinsko.cz
Pracoviště:Město Hlinsko - Havlíčkova ul., Havlíčkova 2, 539 01 Hlinsko v Čechách 1
 
Vlastnosti volného místa
 
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Minimální stupeň vzdelání:ÚSV
Pracovní poměr:od 2016-10-17
Mzdové rozpětí:od 15170 Kč

Požadované dovednosti:Práce s PC
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B

Poznámka k volnému místu:

Místo výkonu práce: Havlíčkova 2, Městský úřad Hlinsko
Platové zařazení: 9.-10. platová třída (platové zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).
NÁPLŇ PRÁCE: samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví, zúčtování daní a dotací, zpracování měsíční, čtvrtletní a roční účetní závěrky města, inventarizace majetku a závazků, kontrola účetních výkazů příspěvkových organizací města, příprava podkladů pro rozpočet města, příprava daňových přiznání města, agenda výherních hracích přístrojů.
POŽADAVKY: středoškolské vzdělání (výhodou vysokoškolské), zaměření ekonomické, znalost účetnictví obcí a příspěvkových organizací, orientace v předpisech o hospodaření obcí, pečlivost, zodpovědnost, samostatnost, flexibilita, ochota k vysokému pracovnímu nasazení a k dalšímu profesnímu vzdělávání v oboru, výborná znalost práce na PC a ŘP (aktivní řidič) sk. "B". Praxe v oblasti hospodaření obcí/kraje výhodou.
PŘEDPOKLADY pro vznik pracovního poměru podle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb. (státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt na území ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka, trestní bezúhonnost). Náležitosti písemné přihlášky uchazeče: přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, kontaktní telefon a e-mail, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana a datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutné doložit: strukturovaný životopis obsahující údaje o dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál příp. pověřená kopie), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a souhlas k nakládání s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Lhůta pro podání přihlášky: 30. z á ř í 2016 do 14:00 hodin. Způsob podání přihlášky: písemná podoba, obálku viditelně označte "Výběrové řízení - referent OFE" a zašlete či osobně doručte na adresu: Město Hlinsko, Kancelář tajemníka, Poděbradovo nám. 1,
539 23 Hlinsko. Při podání přihlášky prostřednictvím pošty se za datum doručení přihlášky považuje datum uvedené na podacím razítku pošty. Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.Výběrové řízení na obsazení této pracovní pozice je k dispozici také na internetových stránkách města Hlinsko na adrese www.hlinsko.cz v sekci úřední deska.

http://www.hlinsko.cz
 
Poslední změna:2016-09-16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Chrudim

číslo volného místa: 11433960749
 

Kontakt Kontaktní osoba: Ing. Ingrid Matějková
E-mail: poslat životopis


Poslat společnosti životopis
ID: 2726394   Datum zveřejnění: 16.9.2016  
Nabídka práce je převzata z jiné stránky nebo zdroje.