Úřady práce ČR
Zdrojem volných pracovních pozic je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Pracovník/ce krizového řízení a bezpečnosti
Ostatní úředníci jinde neuvedení (44199)

Pracoviště a kontakty
 
Firma:Město Vodňany, IČ 00251984, http://www.vodnany.eu
Pracoviště:nám. Svobody 18, Vodňany I, 389 01 Vodňany
 
Vlastnosti volného místa
 
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Minimální stupeň vzdelání:Vyšší odborné
Pracovní poměr:od 2017-01-01
Mzdové rozpětí:od 16440 do 24750 Kč

Poznámka k volnému místu:Město Vodňany vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice organizačního útvaru Kanceláře tajemnice: pracovník / pracovnice krizového řízení a bezpečnosti
Popis pracovní pozice:
. zajištění činnosti bezpečnostní rady a krizového štábu ORP
. příprava a koordinace činností při řešení krizových situací
. příprava a koordinace mimořádných událostí
. příprava, řešení nevojenských a vojenských krizových situací
. hospodářská opatření pro krizové stavy
. regulační opatření
. havarijní plánování
. obranné plánování
. povodňové plány
. ochrana utajovaných informací a zvláštních skutečností
. požární ochrana a akceschopnost jednotek SDH
. evidence vojenských hrobů, BOZP
Místo výkonu práce: Vodňany
Doba výkonu práce: na dobu neurčitou
Platové podmínky: platová třída 10 dle NV č.564/2006 Sb., příloha č. 4
(16.440 – 24.750 Kč podle délky započítané praxe)
Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: od 01.01.2017
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
. dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
Požadavky:
. vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo technického zaměření
. orientace v platné legislativě (zákon č. 128/2000 Sb., zákon č. 312/2002 Sb., zákon č. 101/2000 Sb., zákon č. 106/1999 Sb., zákon č. 240/2000 Sb., 241/2000 Sb., 133/1985 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., zákon č. 222/1999 Sb., 585/2004 Sb., zákon č. 412/2005 Sb., a další související legislativy) a schopnost jejich aplikace v praxi
. souhlas s bezpečnostním řízením k vydání osvědčení pro seznamování s utajovanými informacemi stupně utajení „VYHRAZENÉ“
. velmi dobré vystupování
. výborné komunikační, organizační a vyjednávací schopnosti, velký smysl pro zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, časová flexibilita a ochota nést velkou míru zodpovědnosti
. flexibilita při řešení pracovních úkolů
. odolnost vůči stresu
. výborná čeština a stylistika
. výborná znalost práce na PC (Excel, Word, Outlook)
. řidičský průkaz skupiny B
. ochota dále se vzdělávat
. výhodou je praxe v oblasti krizového řízení a bezpečnosti, osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti v příslušném oboru,
Písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami zašlete na adresu: Městský úřad Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany nebo odevzdejte na podatelně MěÚ nejpozději do 17.10.2016. Za rozhodující se považuje datum přijetí na podatelně MěÚ.
Na obálce vyznačte: „NEOTEVÍRAT- výběrové řízení – „pracovník/pracovnice krizového řízení a bezpečnosti“.
Bližší informace o výběrovém řízení poskytne tajemnice městského úřadu Mgr. Pavla Smolová na tel. 383 379 101 nebo Ing. Ludvík Musil- pracovník krizového řízení a bezpečnosti, na tel. 383379 117.
Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče - uchazečky:
. jméno, příjmení, titul
. datum a místo narození
. státní příslušnost
. místo trvalého pobytu
. číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu (u cizího státního občana)
. datum a podpis
V přihlášce laskavě uveďte kontaktní údaje - telefon, mobilní telefon, e-mail.
Povinné přílohy přihlášky:
. strukturovaný životopis
. výpis z evidence Rejstříku trestů – ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
. souhlas s evidováním osobních údajů
Tajemni
http://www.vodnany.eu
 
Poslední změna:2016-09-16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Strakonice

číslo volného místa: 11434710753
 

Kontakt Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Smolová
E-mail: poslat životopis


Poslat společnosti životopis
ID: 2726561   Datum zveřejnění: 16.9.2016  
Nabídka práce je převzata z jiné stránky nebo zdroje.