Úřady práce ČR
Zdrojem volných pracovních pozic je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Pracovník turistického informačního centra
Pracovníci v informačních kancelářích (42250)

Pracoviště a kontakty
 
Firma:Město Žatec, IČ 00265781, http://www.mesto-zatec.cz
Pracoviště:náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec 1
 
Vlastnosti volného místa
 
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Minimální stupeň vzdelání:ÚSO (vyučení s maturitou)
Pracovní poměr:od 2016-11-01
Mzdové rozpětí:od 12880 do 19370 Kč

Poznámka k volnému místu:Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb. v platném znění): platová třída 7
Popis činnosti pracovního místa:
Poskytování informací a služeb pro návštěvníky i občany města v oblasti turistiky a volného času, obecných informací o městě, informací o provozu a činnostech MěÚ v Žatci. Provádí prohlídky radniční věže a zajišťuje návštěvy atraktivních objektů ve městě. Technicky zajišťuje sběr obecných informací o městě, úřadech a organizacích, včetně informací o provozu služeb v oblasti volnočasových aktivit. Spravuje databanku fyzických i elektronických podkladů s tématikou města. Poskytuje podklady pro tvorbu propagačních předmětů. Podílí se na distribuci vybraných informačních materiálů města. Zodpovídá za svěřenou část propagace města všemi dostupnými komunikačními kanály. Připravuje a organizuje informační a popularizační akce pro veřejnost.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
. státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,
. minimální věk 18 let,
. způsobilost k právním úkonům,
. morální a trestná bezúhonnost,
. znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).
Ostatní předpoklady:
. střední vzdělání s maturitní zkouškou,
. ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),
. znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
. komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,
. znalost AJ, NJ nebo RJ; znalost dalších jazyků výhodou,
. vítána znalost problematiky cestovního ruchu, kultury a historie zejména oblasti Žatecka,
. řidičský průkaz skupiny B,
. předpokládaný nástup 01.11.2016.
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
. strukturovaný životopis,
. ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
. výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec
Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 30.09.2016 do 11.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – pracovník TIC“.
http://www.mesto-zatec.cz
 
Poslední změna:2016-09-16, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Louny

číslo volného místa: 11432260727
 

Kontakt Kontaktní osoba: Hana Durstová
E-mail: poslat životopis


Poslat společnosti životopis
ID: 2726644   Datum zveřejnění: 16.9.2016  
Nabídka práce je převzata z jiné stránky nebo zdroje.