Wie können wir Ihnen helfen?

Charakteristik der Gesellschaft

Profesionální letecké činnosti realizované bezpilotními systémy. Realizujeme práce v oblastech letecké inspekce a monitoring, vizuální inspekce, termografické inspekce, geodetických služeb, inženýrských sítí, měření objemů a ploch, specializovaných činností a leteckých agroanalýz.