Charakteristik der Gesellschaft

budujeme malú farmu na 90 ha, chováme mäsový dobytok galloway, a ovce suffolk, robíme služby technikou okolitým farmám, cieľ je plemenný chov oviec a dobytka, spracovanie mäsa na farme dozrievaním a distribúciou priamo do domácností a vlastná prevádzka gastronómie. Pripravujeme aj chov koní pre hipoterapiu.