Charakteristik der Gesellschaft

První certifikační autorita, a.s. (I.CA) je moderní společnost, která stojí na pevných základech špičkového světového i tuzemského know-how a týmů kvalitních odborníků v oblasti bezpečnostních technologií a certifikačních autorit.

Vollständige Charakteristik anzeigen
V roce 2001 získala I.CA jako první subjekt v ČR akreditaci pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, a zahájila poskytování služeb v oblasti kvalifikovaných certifikátů.

V roce 2006 byla akreditace rozšířena o služby vydávání systémových certifikátů a elektronických časových razítek.
Dále v roce 2006 získala I.CA akreditaci pro vydávání kvalifikovaných certifikátů a pro poskytování služeb časové autority na Slovensku.

Poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb společností První certifikační autorita, a.s., je pravidelně podrobováno auditům a kontrolám, požadovaných legislativou České republiky a Slovenské republiky. S ohledem na zařazení kořenových certifikátů I.CA do důvěryhodných kořenových certifikačních úřadů společnosti Microsoft, je poskytování certifikačních služeb také auditováno dle požadavků Microsoft Root Certificate Program.

Vollständige Charakteristik ausblenden