Charakteristik der Gesellschaft

SEGULA Technologies Slovensko s.r.o. je súčasťou medzinárodnej inžinierskej skupiny SEGULA Technologies, ktorá pomáha zvyšovať konkurencieschopnosť vo všetkých hlavných priemyselných odvetviach: automobilový priemysel, letectvo a obrana, energetika, železničná a námorná doprava, farmaceutický priemysel, ťažba a spracovanie ropy a zemného plynu.

Vollständige Charakteristik anzeigen
Skupina pôsobí vo viac ako 30 krajinách na 140 miestach po celom svete. Vďaka odborným znalostiam 13 000 zamestnancov podporuje úzky vzťah so svojimi zákazníkmi.

SEGULA Technologies je popredný strojársky špecialista, ktorý kladie inovácie do centra svojej obchodnej stratégie, realizuje rozsiahle projekty, od štúdií po industrializáciu a výrobu.

V súvislosti s expanziou spoločnosť hľadá nových zamestnancov v našom tíme.
Hľadáme ľudí ...
- ktorí vedia, že budúcnosť závisí na neustálych inováciách.
- ktorí sú pripravení učiť sa každý deň.
- ktorí chcú pracovať v jednom z najlepších tímov a meniť tento svet.

Ak ste jedným z nich, čakáme na Váš životopis a veríme, že sa stanete jedným z nás!

Vollständige Charakteristik ausblenden