Charakteristik der Gesellschaft

Medzinárodná logistická spoločnosť pôsobiaca na našom trhu od roku 2010 s pobočkami v Európe, Ázii, Amerike so zameraním na cestnú, námornú, leteckú, železničnú prepravu a zasielateľstvo. Spoločnosť Unico patri do skupiny DP WORLD