Voľné pracovné pozície

 1. Špecialista/-tka pre vzduchotechniku - Plánovanie závodu / správa budov    im neuen Fenster öffnen
  18.8.2022, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  Devínska Nová Ves, Slovensko
 2. Podnikový právnik (zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky)     im neuen Fenster öffnen
  17.8.2022, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  Devínska Nová Ves, Slovensko
 3. Kmeňový/-á zamestnanec/-kyňa Volkswagen Slovakia – montáž vozidiel + ubytovanie/doprava    im neuen Fenster öffnen
  21.7.2022, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  Bratislava, Slovensko
 4. Pláner/-ka zariadení    im neuen Fenster öffnen
  21.7.2022, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  Devínska Nová Ves, Slovensko
 5. Projektový koordinátor/-ka pre integráciu automotive aplikácií    im neuen Fenster öffnen
  20.7.2022, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  Bratislava, Slovensko