How can we help you?

Description of the company

Profesionální letecké činnosti realizované bezpilotními systémy. Realizujeme práce v oblastech letecké inspekce a monitoring, vizuální inspekce, termografické inspekce, geodetických služeb, inženýrských sítí, měření objemů a ploch, specializovaných činností a leteckých agroanalýz.