Hlavní poradce / hlavní poradkyně

EU COMMISSION

Místo práce
Belgie
Druh pracovního poměru
plný úvazek
Termín nástupu
27/04/2021
Mzdové podmínky (brutto)
14 837 EUR/měsíc

Informace o pracovním místě

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti

Hlavní poradce / hlavní poradkyně

Evropská komise – Generální ředitelství pro rozpočet
Brusel (Belgie)
(platová třída AD 14)
COM/2021/10403

Generální ředitelství pro rozpočet (GŘ BUDG) je ústředním útvarem Komise odpovědným za přípravu a plnění rozpočtu EU v průběhu ročního a víceletého cyklu a zajišťuje, aby byl rozpočet účinně plněn v plném souladu s finančním nařízením.
Hlavní poradce bude sloužit jako kontaktní místo pro poskytování strategického poradenství ohledně provádění a možného vývoje strategie EU týkající se diverzifikovaného financování, jež se využívá k financování výdajů v rámci nástroje Next Generation EU.

Vaše úkoly:
• vypracování a provádění strategie diverzifikovaného a sdruženého financování,
• funkce kontaktního místa a dohled nad koncepcí a prováděním strategie financování s ohledem na všechny klíčové otázky,
• vyhledávání investorů a příprava „výjezdních prezentací“.

Vaše dovednosti:
• prokázaná schopnost pracovat ve vysoké poradenské funkci, pokud jde o finanční operace (v rámci státu, nadnárodní a s agenturami),
• rozsáhlé zkušenosti v oblasti veřejného bankovnictví se zvláštním důrazem na mezinárodní dluhové trhy, nejlépe v rámci mezinárodních organizací,
• vynikající dovednosti v oblasti navazování kontaktů, veřejného projevu a mezilidských vztahů.

Komise uplatňuje politiku rovných příležitostí podporující přihlášky, jež by mohly přispět k větší rozmanitosti, rovnosti žen a mužů a celkové zeměpisné vyváženosti.

Podrobné oznámení o výběrovém řízení na volné pracovní místo, podmínky účasti a kritéria výběru naleznete v Úředním věstníku C 149 A ze dne 27.4. 2021.

Registrace uchazečů: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Datum uzávěrky registrací je 2. 6. 2021, 12:00 (poledne) středoevropského času.

Požadavky na zaměstnance

Pozici vyhovují uchazeči se vzděláním

vysokoškolské I. stupně
vysokoškolské II. stupně
postgraduální

Vzdělání v oboru

Generální ředitelství pro rozpočet

Inzerující společnost

Stručná charakteristika společnosti

Posláním Společného výzkumného střediska jakožto vědeckého a znalostního útvaru Evropské komise je podporovat politiky EU v průběhu celého politického cyklu poskytováním nezávislých objektivních údajů. Společné výzkumné středisko se nachází v pěti členských státech (Belgie, Německo, Itálie, Nizozemsko a Španělsko). Další informace jsou k dispozici na internetové adrese: https://ec.europa.eu/jrc.

Jaderný výzkum je základním pilířem činností JRC od jeho vzniku a zatímco některá ze zařízení používaných na výzkum jsou odstavená a musí být vyřazena z provozu, je u zařízení, jež se stále používají, nutno pokračovat v nakládání s odpadem. Na vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s odpadem je v EU kladen stále větší důraz, o čemž svědčí zřízení specifického finančního programu v rámci víceletého finančního rámce na období 2021–2027.

Adresa společnosti

EU COMMISSION
BRUSSELS
Belgie
ID: 4072546  Posting date: 30.4.2021  Lower salary limit (gross): 14 837 EUR/měsíc