Description of the company

Vzdelávacia spoločnosť a výcviková organizácia poskytujúca kurzy a školenia pre jednotlivcov a firmy. Spoločnosť pôsobiaca v oblasti vzdelávania, personálneho a psychologického poradenstva.
www.koruna-academy.com