Sociální pracovník/sociální pracovnice

Městská část Praha 10

Místo práce
Vršovická 68, Praha 10-Vršovice, Česko
Druh pracovního poměru
plný úvazek
Termín nástupu
co nejdříve

Informace o pracovním místě

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Městská část Praha 10
zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 10 JUDr. Janou Hatalovou, MBA
vyhlašuje dne 25. 9. 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

sociální pracovník/sociální pracovnice
v referátu sociální práce
v oddělení sociální práce
v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10

sjednaný druh práce:
sociální pracovník/sociální pracovnice
s místem výkonu práce Praha,
v platové třídě 11

na dobu určitou – zástup po dobu pracovní neschopnosti a následně po dobu mateřské a rodičovské dovolené

„Úsměv stojí méně než elektřina, ale dává více světla“ A. J. Cronin
Pojďte s námi vnést světlo do životů našich nejstarších, nemocných či jinak znevýhodněných občanů. Profesionálně, ale citlivě, poskytujeme podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situace tak, aby se jejich život stal světlejším.
Přidejte se i Vy do přátelského týmu pracovníků, kteří se vzájemně podporují. Vedle smysluplné práce nabízíme dobré platové podmínky, možnost dalšího vzdělávání a celou řadu nadstandardních benefitů a výhod.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnostDalší požadavky:
požadované vzdělání
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu případně vyšší odborné vzdělání

požadovaný obor, zaměření
sociálně-právní, sociální práce
požadované znalosti
splnění podmínek pro výkon práce sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na předmětném úseku (lze složit i po nástupu), dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, E-spis), praxe na obdobné pozici výhodou

další dovednosti, schopnosti
organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně výborné vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), pečlivost, spolehlivost, psychická odolnostNáležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:
- jméno a příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
- datum a podpis


K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:
- strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzděláníPřihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 15. 10. 2020 v podatelně ÚMČ Praha 10 - adresa :


Úřad městské části Praha 10
Oddělení personální
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: sociální pracovník/pracovnice v referátu sociální práce, v oddělení sociální práce, v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10 – doba určitá“


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.


V Praze dne 24. 9. 2020JUDr. Jana Hatalová, MBA
tajemnice ÚMČ Praha 10

Informace o náboru

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:
- strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzděláníPřihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 15. 10. 2020 v podatelně ÚMČ Praha 10 - adresa :


Úřad městské části Praha 10
Oddělení personální
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: sociální pracovník/pracovnice v referátu sociální práce, v oddělení sociální práce, v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10 – doba určitá“

Požadavky na zaměstnance

Pozici vyhovují uchazeči se vzděláním

nástavbové/vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské I. stupně
vysokoškolské II. stupně

Educational Specialization

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu případně vyšší odborné vzdělání

Inzerující společnost

Stručná charakteristika společnosti

Městská část Praha 10

Adresa společnosti

Městská část Praha 10
Vršovická 68
10138 Praha
ID: 3973696  Posting date: 24.9.2020