How can we help you?

Description of the company

Spoločnosť Scandic Work, s.r.o. dlhoročne spolupracuje s obchodnými partnermi v Nórsku, na Slovensku a v rámci celej Európy v oblasti stavebníctva a strojárstva a sprostredkovania práce.

Jobs: Scandic Work s.r.o.

1 - 1 of 1