Průvodní versus motivační dopis

Poslední aktualizace: 13. července 2017
Průvodní versus motivační dopis
Často zaměňované pojmy „průvodní a motivační dopis“ – vyjadřují jedno a totéž, nebo jde o dva různé dokumenty? Jak napsat průvodní dopis a kde jej použít? Je možné tyto dokumenty kombinovat?

Co je průvodní dopis?

Už název průvodní dopis vyjadřuje, že jde o průvodce dalších dokumentů, ve kterém informujeme adresáta o svém záměru. Uvádíme v něm seznam dokumentů, případně uvádíme jejich stručný popis. Je to standartní dokument, který posíláme nejen se životopisem v oblasti trhu práce, ale i při komunikaci s ostatními institucemi a úřady. Posílat můžeme potvrzení, oznámení a jiné dokumenty, které by bez bližšího komentáře adresátovi byly na nic. Průvodní dopis je věcný, obsahuje hlavně fakta.

Co je motivační dopis?

V dnešní době je v oblasti trhu práce nevyhnutelné vědět, jak správně formulovat motivační dopis. Jde o dokument, který adresujeme peronalistovi, popisujeme v něm, o kterou pracovní pozici máme zájem, v krátkosti se vyjadřujeme k tomu, jaké vyjímečné zkušenosti máme za sebou, co ovládáme, co očekáváme od pracovního místa,v yjadřujeme se k naším plánům. Není to kopírování životopisu, jde o vystihnutí podstaty toho, co chceme dosáhnout. Motivačním dopisem mají uchazeči možnost odlišit se od ostatních kandidátů.

Jak je to v praxi?

Při posílání životopisu, např.emailem, tvoří text emailu průvodní dopis. V něm uvedeme odkud jsme se o volné pozici dozvěděli, krátce zdůvodníme proč reagujeme a informujeme, že v příloze posíláme životopis a motivační dopis. V případě poštovní komunikace můžeme postupovat podobně – faktický průvodní dopis informuje o bohatém obsahu motivačního dopisu a strukturovaném životopise.