Europass životopis

Poslední aktualizace: 9. července 2017
Co je to Europass životopis a z jakých částí sestává? Přečtěte si základní informace o europass životopisu a zjistěte, jak si ho jednoduše vytvořit

Co je to Europass?

Europass je soubor dokumentů, který vytvořil Evropský parlament v roce 2005, aby existoval jednotný formát pro dokumenty při hledání práce používaný ve státech Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Celý Europass sestává z pěti částí: životopis (CV), jazykové portfolio, mobilita, dodatek k osvědčení, dodatek k diplomu.

Uchazeč o práci (zejména člověk hledající práci v zahraničí) se setká nejčastěji s částí Europassu životopis. Jde o standardizovaný formát, do něhož uchazeč vyplní své údaje o dosaženém vzdělání, dosavadní praxi, jazykových nebo jiných dovednostech.

Lze si jej stáhnout z internetu nebo vyplnit přímo on-line. V českém jazyce má stejný formát jako v ostatních cizích jazycích.

Europass využívají kromě lidí hledajících práci také studenti, dobrovolníci a často čerství absolventi škol nebo kurzů, aby mohli zaměstnavatelům v zahraničí deklarovat své schopnosti a dovednosti.

K Europass životopisu mohou, nemusí, být přiloženy také ostatní části Europassu, jako jsou dodatek k osvědčení nebo dodatek k diplomu.Dodatek k osvědčení nebo dodatek k diplomu neslouží jako doklady, které by nahradily diplom nebo jiné osvědčení.

Pokud si budete hledat v zahraničí práci u vícero zaměstnavatelů, Europass slouží spíše jako pomoc při prvním kontaktu, kde můžete díky formátu stejnému v každém státě jednodušeji zdokumentovat svoje kompetence.

Není náhradou originálu ani ověřené kopie diplomu. Před cestou do zahraničí si proto k takovému životopisu vezměte také ověřené kopie všech diplomů, které vám mohou pomoci při hledání zaměstnání.

Evropský životopis je uznáván ve všech zemích EU a také v zemích takzvaného Evropského hospodářského prostoru, kam patří Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island a Norsko.

Přečtěte si, jak by měl vypadat životopis

5 dokumentů Europassu:

Životopis – hlavní dokument Europassu. Vyplňuje se do předem definovaných šablon v jazyce, ve kterém uchazeč potřebuje.

Jazykový pas – sumarizuje se v něm přehled o úrovni ovládání jednotlivých cizích jazyků. Uchazeč ho vyplňuje sám podle vlastního uvážení a nejde o testováním ověřený jazykový pas.

Mobilita – je vhodný zejména pro uchazeče, kteří mají za sebou zahraniční studijní stáž, například programy Erasmus apod.

Dodatek k osvědčení – dokument vypovídá o tom, jakou kvalifikaci získal uchazeč o práci v jednotlivých zemích. Dodatek k osvědčení je stejný pro všechny lidi se stejným vzděláním.

Dodatek k diplomu – uchazeč ho přikládá k životopisu a diplomu, aby bylo pro zahraničního zaměstnavatele jednodušší pochopit, o jaký typ dosaženého vzdělání jde. Vytvořit strukturovaný životopis

Vytvořte strukturovaný životopis

 

Zdroj: Europass Životopis