Životopis – tipy a triky

Poslední aktualizace: 9. července 2017
Životopis - tipy a triky
Nabízíme vám tipy a triky, jak napsat dobrý životopis. Životopis je první dokument, který se dostává do rukou vašeho potenciálního zaměstnavatele.

Životopis je zprostředkovatelem prvního kontaktu mezi firmou nabízející pracovní pozici a uchazečem. První dojem je velmi důležitý. Uchazeči, který chce uspět, proto velmi prospějí znalosti, co by životopis měl a neměl obsahovat, aby personalistu zaujal a zanechal v něm co nejpozitivnější obraz o kandidátovi. Nabízíme několik tipů a triků, které by vám při psaní takového životopisu mohly pomoci.

Stručně, výstižně a srozumitelně

Představte si sami sebe v úloze zaměstnavatele a zamyslete se nad tím, na co při čtení vašeho životopisu zaměří pozornost. Několikrát si pozorně přečtěte požadavky na nového zaměstnance uvedené v nabídce práce a mějte je při psaní životopisu na paměti.

Zapamatujte si, že stručná a výstižná formulace vět dává životopisu přitažlivost. Ve většině případů mají právě životopisy do dvou stran větší procento úspěšnosti než životopisy na tři a více stran. Vypovídají o tom, jak dokážete šetřit nejen svůj pracovní čas, ale i čas svých budoucích spolupracovníků. Nesnažte se vyjadřovat příliš složitě, zaměřte se na srozumitelnost.

Následující řádky Vám poskytnou přehled jednotlivých částí správně napsaného životopisu a jejich obsahu.

1. Kontaktní údaje

jméno a příjmení, titul – nepoužívejte iniciály ani oslovení jako pán, paní, slečna

adresa – nezáleží na tom, zda uvedete adresu trvalého či přechodného bydliště. Důležité je, aby byla aktuální pro korespondenci s novým zaměstnavatelem

telefon – uveďte jedno telefonní číslo (mobilu nebo pevné linky), na kterém budete k zastižení

e-mailová adresa – důležitý údaj, který mnoho napoví o vašich základech počítačových a internetových znalostí. Pokud e-mailovou adresu ještě nemáte, doporučujeme vám si ji co nejdříve založit. V žádném případě neuvádějte pracovní e-mail jako například [email protected]ázevfirmy.cz

Můžete uvést datum a místo narození, státní příslušnost či stav – není to však povinné a rozsah těchto údajů by neměl překročit rozsah informací uvedených v rubrice Pracovní zkušenosti.

2. Vzdělání

Údaje o vzdělání i kariéře začněte uvádět od nejnovějších k nejstarším (doktorandské studium, vysoká škola, střední škola). Uvádějte časové údaje – odkdy dokdy jste studovali, název a sídlo školy, kde jste studovali, obor, způsob ukončení školy (státní zkouška, maturitní zkouška, atp.) Pokud jste studovat teprve začali, například na vysoké škole, můžete to uvést v životopise. Základní školu neuvádíme, její absolvování se považuje za samozřejmost.

3. Pracovní zkušenosti

Opět začněte od nejnovějších údajů. Zaměstnavatele totiž obvykle zajímá hlavně stav od současnosti několik let dozadu. Je třeba uvést, odkdy dokdy zaměstnání trvalo, název zaměstnavatele, místo, název pozice. Ten obvykle bývá dost všeobecný (např. asistentka, sekretářka) a zaměstnavatel si neumí přesně představit, čím jste prošli. Proto také stručně uveďte náplň práce – okruh pracovních úloh, kompetence, nejdůležitější projekty, které jste řídili.

Pokud jste v jedné firmě pracovali na několika pracovních pozicích, uveďte nejprve firmu a pod ni pracovní pozice seřazené chronologicky od nejnovější pozice k té nejstarší. V této části se uvádí i mateřská dovolená, respektive evidence na úřadu práce. Pokud jste se na úřadě práce evidovali po dobu kratší než půl roku, nemusíte evidenci na úřadu práce uvádět. Půl roku mezi jednotlivými zaměstnáními zanikne. Pokud jste byli evidováni déle, evidenci už je třeba uvést – jinak by v návaznosti jednotlivých let v životopise vzniklo „bílé místo“.

4. Další vzdělávání

Uchazeči o zaměstnání na údaje o dalším vzdělávání často zapomínají. Jsou však důkazem jejich zájmu o zvyšování kvalifikace a o prohlubování vlastních znalostí. Jde o všechny rekvalifikace, absolvované kurzy, školení a podobně, ze kterých máte doklad o absolvování: certifikát či osvědčení. Opět uvádíte: časové údaje odkdy dokdy, přesný název kurzu či rekvalifikace, název vzdělávací instituce, místo školení.

5. Jazykové znalosti

V současnosti téměř každý zaměstnavatel vyžaduje ovládání cizího jazyka. Důležité je uvést, jaký jazyk ovládáte a na jaké úrovni. Rozlišují se čtyři různé stupně znalosti jazyka: pasivní, slovem a písmem, aktivní komunikace, odborná terminologie.

6. Další schopnosti

V tomto oddíle se uvádějí údaje týkající se následujících oblastí:

Řidičský průkaz – skupina

Znalost strojopisu

Ovládání PC – uveďte všechny PC programy, které ovládáte, i s příslušnou úrovní (základní znalost, uživatelská znalost, administrátorská úroveň). Možná se nepovažujete za odborníka, ale pamatujte na to, že se ještě najde mnoho lidí, kteří nemají ani základy práce s PC – nedopusťte, aby si zaměstnavatel myslel totéž i o vás.
Ekonomické znalosti – ovládáte-li účetnictví či vedení pokladny, uveďte to v této části.

7. Zájmy

Zahrnovat do životopisu tento oddíl není nutné. Vaše zájmy napovídají hodně o vaší povaze: o tom, zda jste spíše introverti (dáváte přednost individuálním sportům) nebo extroverti (skupinové sporty), jak prožíváte volný čas, o zaměření mimo profesionálního života, atd. V této části můžete uvést dobrovolnické aktivity, členství v klubech, sdruženích, asociacích, zájmových organizacích, profesních sdruženích a podobně.

8. Reference

Je užitečné, když můžete uvést kontakt na osoby, které o Vás mohou podat reference. Někteří zaměstnavatelé to doslova vyžadují. Pokud tuto rubriku můžete vyplnit, je to bod pro Vás.

9. Místo, datum, podpis

Datum životopisu by vždy mělo být aktuální. Podpisem prohlašujete pravdivost údajů. Pokud životopis posíláte v elektronické podobě, podepisujete ho jednoduše svým jménem napsaným klávesnicí. Pokud ho však posíláte poštou, měli byste připojit i podpis rukou.

Takto ano:

 • Životopis pište na čistý kancelářský papír formátu A4. Dbejte na estetickou úpravu. Vytvořte vizuálně přitažlivý životopis. Použijte velké okraje a mnoho nepopsaného místa, abyste usnadnili čtení.
 • V životopise používejte vždy jen jeden typ písma, nepoužívejte grafické efekty. Vyberte si jeden formát a dodržte ho v celém dokumentu.
 • Maximální délka životopisu je dva listy. Popsaná může být vždy jen jedna strana listu. Pokud je rozsah Vašeho životopisu větší (například proto, že jste absolvovali 15 školení), přesuňte údaje do příloh. Rozvrhněte si životopis tak, aby popis práce nebo věta na první straně nepřecházely na druhou stranu.
 • Abyste už na začátku zaujali pozornost personalisty, pošlete své dokumenty (životopis, průvodní dopis atd.) ve velké obálce.
 • Pokud životopis posíláte e-mailem, používejte formáty, které nezpůsobí problémy při otevírání. V průvodním e-mailu nepoužívejte čárky a háčky.
 • Pokud připojujete fotografii, měla by být v pravém horním rohu. Obvykle se posílají fotografie rozměrů shodných s fotografiemi na občanský průkaz či pas. Není vhodné posílat fotografie z oslav či společenských akcí. Vytvoření fotografií svěřte odborníkům v kvalitní fotoslužbě.
 • Zaměřit byste se měli na údaje související s prací, o kterou se ucházíte. Životopis je totiž jedním z klíčových nástrojů, kterými nabízíte svou práci. Je potřebné zdůraznit především to, v čem byla Vaše dosavadní práce přínosem pro zaměstnavatele. Pomůže mít na mysli cílovou oblast trhu práce, vyzdvihnout aktivity, úspěchy, důvody, proč zaměstnavatele těšilo s Vámi pracovat.
 • Nejvíce prostoru dejte poslednímu zaměstnání. Zaměstnavatele více zajímají současné zkušenosti, než znalosti získané ve Vašich pracovních začátcích.
 • Je lepší seřadit události chronologicky zpětně, tj. od posledního zaměstnavatele až po prvního, případně od nejvyššího dosaženého vzdělání k nejnižšímu.
 • Pokud jste během studia absolvovali studijní pobyt nebo pracovali při studiu, určitě to v životopise uveďte. Zaměstnavatelé mají rádi lidi s rozhledem.
 • Nezapomeňte uvést různé sebevzdělávací aktivity či zájmy, zejména pokud podporují Váš profesní cíl nebo ukazují Vaši inteligenci či rozhled.
 • V životopise si nic nevymýšlejte. U pohovoru s personalistou mluvíte o údajích uvedených v životopise. Neukázali byste se v dobrém světle, pokud byste se hned na úvod zamotali do vlastních lží.
 • Pokud od Vás vyžadují zaslání životopisu i v cizím jazyce, dejte si překlad ověřit odborníkem. Zároveň však počítejte s tím, že pokud Vás pozvou na pohovor, část pohovoru se pravděpodobně uskuteční v tomto cizím jazyce.

Takto ne:

 • Nepište do životopisu nic, co by mohlo vzbudit pochybnosti, nebo co by mohlo vést k Vašemu vyřazení (například důvod, proč odcházíte od současného zaměstnavatele). Takovéto informace můžete poskytnout během pohovoru. Ze životopisu je vynechte.
 • Nepoužívejte zkratky. Profesionálním nebo technickým žargonem pište jen tehdy, pokud jde o jazyk relevantní k pozici, o kterou se ucházíte.
 • Neuvádějte informace, které nemají přímý vztah k Vašemu profesnímu cíli a které ho přímo nepodporují (například osobní informace).
 • Nepoužívejte výstřední úpravy dokumentu, jako je vlastní dopisní papír, barevný papír, jiný rozměr než A4, výstřední styl písma apod.
 • Nepřikládejte fotografie, které nejsou určeny na doklady (vyhněte se momentkám)
 • Příliš nezdůrazňujte své vzdělání. Pokud pracujete déle než 5 let po ukončení školy, prodáváte svou práci, ne svůj akademický titul.
 • Nenechávejte mezi zaměstnáními časové mezery. Časové údaje raději uveďte v rocích než v měsících a rocích.
 • Neuvádějte nebezpečné zájmy (takové zájmy, které by mohly vést k pracovní neschopnosti, jako například bungee jumping, parašutismus).
 • Nenadhodnocujte své schopnosti a znalosti. Pokud se ucházíte o místo v zahraniční firmě, kde požadují životopis v cizím jazyce, nesvěřte tuto úlohu překladateli. Je totiž pravděpodobné, že i přijímací pohovor může být vedený v tomto jazyce. Jestli ho neovládáte, dostanete se do trapné situace.
Vytvořte si životopis už za několik minut