Charakteristika společnosti

Spoločnosť Jurtin s.r.o. so sídlom vo Veľkom Záluží poskytuje svoje služby už niekoľko rokov našim zákazníkom v širšom okolí.
Špecializujeme sa v oblasti nákladnej autodopravy: sklápačmi, kontajnermi, hydraulickou rukou, ďalej v oblasti zemných prác: výkopov - budovanie pozemných stavieb, kanalizácií, demolácií budov a objektov.