Charakteristika společnosti

Potrubné rozvody, horúcovody,technologické celky, oceľové konštrukcie, nadzemné uskladňovacie nádrže,