Charakteristika společnosti

D-Ex Instruments, s.r.o. je obchodná spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu od roku 1991 (na Slovensku v Bratislave, v ČR v Brne). Špecializuje sa na predaj bezpečnostných riadiacich systémov, prístrojov do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, kalibračnej a meracej techniky.