Charakteristika společnosti

Spoločnosť, zaoberajúca sa konzervovaním ovocia a zeleniny od r. 1992.