Charakteristika společnosti

Rehabilitačné centrum pre deti a dospelých