Charakteristika společnosti

Spoločnosť Ako tech k.s. je obchodná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti plánovania, prípravy, koordinácie a realizácie stavebných činností ako aj činností v oblasti vodoinštalačných, elektroinštalačných, kúrenarskych prác , vzduchotechniky a klimatizácií.