Charakteristika společnosti

distributor léků a zdravotnického materiálu