Charakteristika společnosti

Spoločnosť Alpha HR s.r.o. sa špecializuje na neuroortopedickú rehabilitáciu detí a dospelých s ochoreniami centrálneho a periférneho nervového systému. Poskytujeme starostlivosť formou liečebných pobytov a ambulantných rehabilitačných opatrení, najmä pri detskej mozgovej obrne, kraniocerebrálnych a miechových poraneniach a cievnych mozgových príhodách.