Charakteristika společnosti

Spoločnosť sa zaoberá medzinárodnou kamiónovou dopravou s vývozom tovaru najmä vrámci západnej a južnej Európy.