Charakteristika společnosti

Súčasná spoločnosť bola založená v roku 2015, jej podnikateľská aktivita sa začala už v roku 1998. Spoločnosť sa venuje montáži automatických zariadení pre garážové brány, vráta, závory a s tým súvisiacej zámočníckej výrobe ako sú garážové posuvné, krídlové či teleskopické brány. V nemalej miere je to aj výroba exter. a int. zábradlí z ocele al. nerezu.