Charakteristika společnosti

Archa Insolvence v.o.s. je veřejnou obchodní společností oprávněnou rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti České republiky k výkonu činnosti insolvenčního správce podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Zobrazit celou charakteristiku
Archa Insolvence v.o.s. vykonává činnost v insolvenčních řízeních, kde je úpadek dlužníka řešen oddlužením nebo konkurzem.

Skrýt celou charakteristiku