Charakteristika společnosti

Mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť zameraná na výrobu chemických špecialít, na výskum a vývoj v oblasti organickej chémie a v príbuzných disciplínach. Výskum je zameraný predovšetkým na riešenie aktuálnych pálčivých problémov - moderné diagnostické chemické nástroje, prísady do biodegradovateľných polymérov a podobne.