Logo Beauty Med Slovakia s. r. o.

Sales Representative on Medical-Aesthetic field East Slovakia / Obchodný zástupca v medicínsko-estetickej oblasti pre východné Slovensko

Beauty Med Slovakia s. r. o.

Place of work
Košice region, Slovak Republic (The job requires travelling)
Contract type
full-time
Start date
asap
Wage (gross)
From 1 500 EUR/monthHighly motivating salary & bonus system ysoko motivačný platový & bonus systém

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

Beauty Med Group is looking for a "Medical Representative" to join its European team

- Our company has over 14 years of experience in the distribution of the highest quality aesthetic and medical equipments.
- We are present in the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania to Bulgaria and our company is constantly expanding.
- We cooperate with hundreds of leading dermatology clinics, doctors and plastic surgeons.
- We are exclusive distributors of laser equipments, contouring and skin rejuvenation devices, among the top brands in the industry.

Main tasks and works:
 • Presentation of our medical equipment
 • Organising daily meetings with dermatologists, plastic surgeons, stomatologists, clinic owners
 • Organising business development consultations with clients, supporting their success
 • Participation in national and international congresses, lectures and conferences
 • Organisation of and participation in business lunches and dinners
Expectations of the post:We are looking for you if
 • You have good communication skills, are confident and independent
 • You speak English on a communicational level
 • You have at least 2 years' driving experience and a licence category B
 • You have an interest in beauty/aesthetic equipment
 • You are looking for an exciting and challenging job
To be considered for this position:
 • Experience and existing contacts with doctors, dermatologists, cosmetics sector, sales experience in different sectors
What we offer:
 • Career opportunity in a growing multinational company
 • Excellent working conditions and working environment in our office
 • Highly motivating salary system
 • Professional training in our European centres and beyond
 • Company car, laptop, telephone
 • Positive atmosphere, dynamic team
 • Aesthetic treatment on the best devices on the market 
--------------------------------------------------------
Beauty Med Group hľadá do svojho európskeho tímu Obchodného zástupcu 
- Naša spoločnosť má viac ako 14 rokov skúseností s distribúciou estetického a medicínskeho vybavenia najvyššej kvality.
- Sme prítomní v krajinách: Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko,Bulharsko a naša spoločnosť sa neustále rozširuje do ďalších krajín 
- Spolupracujeme so stovkami popredných dermatologických kliník, lekárov a plastických chirurgov.
- Sme výhradnými distribútormi laserových zariadení, prístrojov na kontúrovanie tela a omladzovanie pleti.

Hlavné náplne práce: 
Prezentácia našej zdravotníckej techniky
Organizovanie denných stretnutí s dermatológmi, plastickými chirurgmi, stomatológmi, majiteľmi estetických kliník a kozmetických salónov
Organizovanie konzultácií o rozvoji podnikania s klientmi, podpora ich úspechu
Účasť na národných a medzinárodných kongresoch, prednáškach a konferenciách
Organizácia pracovných obedov a večerí a účasť na nich
Očakávanie od pozície: 
Hľadáme Vás ak:
Máte dobré komunikačné schopnosti, ste sebavedomý a nezávislý
Ovládate anglický jazyk na komunikačnej úrovni
Máte aspoň 2-ročnú vodičskú prax a vodičský preukaz skupiny B
Máte záujem o prácu v kozmetickom a estetickom priemysle
Hľadáte vzrušujúcu a náročnú prácu
Na túto pozíciu sa vyžaduje: Skúsenosti s pozíciou obchodný zástupca/reprezentant
Skúsenosti prácou  s lekármi, dermatológmi, kozmetickým sektorom 
Čo ponúkame:
Pracovná príležitosť v rastúcej nadnárodnej spoločnosti
Skvelé pracovné podmienky a pracovné prostredie v spoločnosti
Vysoko motivačný platový systém
Odborné školenia v našich európskych centrách aj mimo nich
Firemné auto, notebook, telefón
Pozitívna atmosféra, dynamický kolektívEmployee perks, benefits

​Annual bonus/mobility allowance, Company car, Mobile phone, Company holidays, company vacations, Professional training


Ročný bonus, Bonusy predajov,  Firemné auto, Mobilný telefón, Platená dovolenka, Odborné školenia, Ošetrenia na estetickej klinike. ​

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

Secondary school student

Language skills

English - Intermediate (B1)

Driving licence

B

Experience in the position/sector

1-3

Number of years of experience

2

Advertiser

Brief description of the company

Beauty Med Slovakia už viac ako desaťročie predáva kozmetiku a estetiku v strednej Európe od popredných svetových výrobcov.

V mnohých krajinách strednej a východnej Európy – Maďarsko, Slovensko, Česká republika, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko – poskytujeme kvalitné estetické vybavenie etablovaným a svetoznámym výrobcom.

Naším cieľom je vybudovať dlhodobé partnerstvá so správnym obchodným poradenstvom, marketingovou podporou, spoľahlivým 48-hodinovým servisom a kvalifikovaným klinickým školením pre prácu s našimi klientmi.

Contact

ID: 4858331  Datum zveřejnění: 19.6.2024  Spodní hranice mzdy (brutto): 1 500 EUR/month