Charakteristika společnosti

spoločnosť pôsobí v oblasti lesníctva, obhospodarovaní lesa a TTP