Charakteristika společnosti

Veľký význam majú maličkosti. S ohľadom na podstatné veci sa z nich dajú vytvoriť presvedčivé riešenia. V spoločnosti BLUHM PARTNER architekti, inžinieri a odborníci spolupracujú na sprevádzaní a optimalizácii životného cyklu nehnuteľností a zariadení. Spoločne pracujeme na estetickom a funkčnom dizajne, plánujeme udržateľné ekonomické riešenia, vyvíjame nosné konštrukcie, poskytujeme neutrálne poradenstvo, spoľahlivo monitorujeme budovy a ponúkame služby týkajúce sa používania a údržby nehnuteľností, zariadení a strojov.