Charakteristika společnosti

Spoločnosť pôsobiaca v skladovaní tovaru, balení a kompletizovaní objednávok.