Charakteristika společnosti

Spoločnosť sprostredkujúca medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu