(Senior) Talent Acquisition Specialist

cargo-partner SR, s.r.o.

Place of work
Kopčianska, Petržalka, Slovakia
Contract type
full-time

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

Are you looking for an opportunity to drive recruitment efforts for an international company with a leading position at the air and sea freight transport? Then become our Corporate Talent Acquisition Specialist.

As a part of cargo-partner team you will be in direct contact with major decision makers across our company in Europe, Asia, the Indian Sub-Continent and the USA, attracting and identifying a diverse pool of talent and facilitating a rigorous selection process in order to hire highly qualified and passionate individuals.

If you are ready to make a move and you want to “level up” your career, we want to hear from you!

You will:
 • coordinate the end-to-end sourcing process, including but not limited to advertising, searching, identifying, pre-screening and interviewing high potential candidates for vacant positions
 • recruiting and selecting the most fitting new employees, whilst ensuring succession planning is in place
 • LinkedIn talent searching & headhunting using all channels, e.g. Xing, LinkedIn, recruitin.net, job fairs, online postings, other social media.
 • develop and maintain an ongoing pool of candidates by headhunting & sourcing via a variety of channels across different markets
 • proactively improve candidate experience
 • perform other related duties and responsibilities as required

Employee perks, benefits

 • A career at cargo-partner offers infinite possibilities within a diversified, global organization that is in a constant development and improvement mode. We invite you to join us!
 • International development and career possibilities in addition to professional further development.
 • An excellent team-orientated and multi-cultural working environment with flexible working hours.
 • MultiSport card
 • 1 free day during employee's birthday
 • Lunch vouchers fully covered by employer even during any justified absence in the workplace (leave, PN etc.)
 • 3rd pillar of retirement savings scheme
 • 13th salary
 • Financial contributions to personal and business anniversaries
 • Technical and personal trainings, language courses, mentoring, eLearning and more
 • Based on professional qualification and experience, we offer a gross monthly salary starting from € 1400

Information about the selection process

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi cargo-partner SR, s.r.o. so sídlom Kopčianska 92, 852 03 Bratislava, IČO: 31 358 152, Tel.: 02/68242 300 v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce a ďalšie údaje uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Dané osobné údaje budú uchované po dobu jedného roka. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú
profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle čl. 15 a nasl. GDPR a teda, že máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov ako aj právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Ďalej ako dotknutá osoba vyhlasujete, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne, a že Vám boli poskytnuté všetky informácie v súlade s čl. 13 GDPR.

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)

Language skills

English - Advanced (C1) and German - Intermediate (B1)

Driving licence

B

The position is suitable for a fresh graduate

Yes

Personality requirements and skills

 • University degree (Bachelor, Master).
 • Minimum of 1 year direct talent sourcing experience.
 • Passionate about the growth of the whole company and team spirit promoter.
 • Self-starter attitude, high level of energy.
 • Ambitious.
 • Stellar communication skills, out of the box thinking and open to interacting with people.
 • Positive charisma, winning nature, conviction and enthusiasm.
 • Fluent English, German is a plus

Advertiser

Brief description of the company

cargo-partner is a leading multinational freight forwarder and integrated logistics provider with a particular strength in international transport solutions. Based in Austria, cargo-partner is present in over 30 countries with more than 3000 employees and continues to grow and expand across the world.

Our employees are highly motivated professionals with diverse cultural backgrounds who share a common passion for their work, excellent communication skills and a strong entrepreneurial approach.

We offer an interesting career kick-start for talented people without experience as well as rewarding opportunities for accomplished logistics and business professionals. We believe in establishing long-term relationships with our partners and in the continuous development of our employees.

Number of employees

200-249 employees

Company address

cargo-partner SR, s.r.o.
Kopčianska 92
852 03 Bratislava
Slovakia
http://www.cargo-partner.com
ID: 3683136  Datum zveřejnění: 31.5.2019