Charakteristika společnosti

Marketingová agentura Českého atletického svazu.