Charakteristika společnosti

Spoločnosť sa zaoberá poskytovaním reštauračno ubytovacích služieb v lyžiarskom stredisku. Práca má sezónny charakter. Možnosť popri práci venovať sa zimným športom. Ubytovanie zdarma.