Charakteristika společnosti

prevádzkujeme nehnuteľnosť s reštauráciou