Charakteristika společnosti

Geodetická kancelář DD plus v.o.s. byla založena v roce 1992. Provádíme širokou škálu geodetických prací a prací s geodézií souvisejících tzn. veškeré zeměměřické práce ve výstavbě a v katastru nemovitostí, včetně mapování, vyhotovení digitálních účelových map, zpracování komplexních pozemkových úprav, majetkoprávní vypořádání staveb, pasportizace staveb….
K 1.1.2023 došlo u naší společnosti ke změně právní formy z veřejné obchodní společnosti na společnost s ručením omezeným. V souvislosti ze změnou právní formy společnost změnila obchodní firmu na DD plus – geodetická kancelář s.r.o.

Nabídky práce: DD plus geodetická kancelář s.r.o.

1 - 1 z 1