Charakteristika společnosti

DOM OKA, s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie so špecializáciou v oftalmológii. Činnosť zariadenia spočíva v poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti na všeobecnej očnej ambulancii pre dospelých a v poskytovaní očných operácií ( hlavne katarakty ) v režime jednodňovej chirurgie.

Nabídky práce: DOM OKA, s.r.o.

1 - 1 z 1