Charakteristika společnosti

Poskytovanie sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a Špecializovane zariadenie s celoročným pobytom .