Úřady práce ČR
Zdrojem volných pracovních pozic je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Sociální pracovník/-ice
Odborní pracovníci v oblasti sociální práce (3412)

Pracoviště a kontakty
 
Firma:DUHA o.p.s., IČ 25999150
Pracoviště:DUHA o.p.s. [585], Julia Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov
 
Vlastnosti volného místa
 
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Minimální stupeň vzdelání:Vyšší odborné
Pracovní poměr:od 2017-01-01
Mzdové rozpětí:od 20000 do 22000 Kč

Poznámka k volnému místu:PRACOVNÍK/-ICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
- PP na dobu neurčitou, termín nástupu 1. 1. 2017, místo výkonu práce Nový Bydžov
- Sociální práce zaměřená na cílovou skupinu senioři, zdravotně a tělesně postižení, děti a mládež ve věku 6 - 26 let.
- Náplň práce: sociálně právní poradenství, analytická a metodická činnost v sociální péči; vytváření a zavádění standardů kvality; sociální šetření a jednání se zájemcem o službu; zpracovávání podkladů pro úhrady klientů; vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu za účelem sociálního začlenění

- Předpoklady: dosažení min. 26 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, státní občanství České republiky
- Požadavky: odborná způsobilost podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:
a) vyšší odborné vzdělání - studijní obor zaměřený na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo
b) vysokoškolské vzdělání (bakalář nebo magistr) zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku nebo
c) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech podle odstavců a) a b) v rozsahu min. 200 hodin a praxe sociálního pracovníka nejméně 5 roků za podmínky ukončení vysokoškolské vzdělání v oblasti studia neuvedeném v odstavci b) nebo
d) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech podle odstavců a) a b) v rozsahu min. 200 hodin a praxe sociálního pracovníka nejméně 10 roků za podmínky středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním, ukončeného do 31. 12. 1998
- Podmínkou: znalost zákona o sociálních službách dle zák. č. 108/2006 Sb. - zejména orientace ve službách - § 40, § 44, § 45, § 62; praxe přímého výkonu sociální práce min. 2 roky; trestní bezúhonnost; dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office - Word, Excel, internet a elektronická pošta); ŘP skupiny B aktivní řidič/ka

- Náležitosti přihlášky jsou: Obálku s přihláškou označte "Výběrové řízení - sociální pracovník".
Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče: •jméno, příjmení, titul; •datum a místo narození; •státní příslušnost; •místo trvalého pobytu; •kontakt - telefon, mobilní telefon, e-mail; •datum a podpis
- Povinné přílohy přihlášky: •motivační dopis; •životopis - nejlépe strukturovaný; •výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce; •kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; •čestné prohlášení o splnění požadavku řidičského průkazu a znalosti práce s PC
- Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu: Ing. Štěpánka Holmanová, Duha o.p.s., Julia Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov
- Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2016 ve 14:00 hod. Za rozhodující se považuje datum doručení.

Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
 
Poslední změna:2016-09-30, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Hradec Králové

číslo volného místa: 11501390784
 

ID: 2743134   Datum zveřejnění: 30.9.2016  
Nabídka práce je převzata z jiné stránky nebo zdroje.