Charakteristika společnosti

Školské zařízení pro zájmové vzdělávání.