Charakteristika společnosti

Spoločnosť electron Plus, s.r.o. pôsobí v elektrotechnickom priemysle internacionálne vrámci celého sveta už s 15-ročnou tradíciou. Hlavným predmetom činnosti je vlastná výroba káblov a káblových zväzkov.

Nabídky práce: electron Plus, s.r.o.

1 - 1