Charakteristika společnosti

Ústav je zameraný na výskum a vývoj polovodičov, supravodičoc, oxidových a magnetických materiálov a súčiastok, zahrňujúci teoretické a experimentálne štúdium ich štrukturálnych, optických a transportných vlastností. Významná časť aktivít ústavu je zameraná na výchovu mladých vedeckých pracovníkov v oblasti fyziky kondenzovaných látok, elektroniky, elektrotechnológie a elektrického inžinierstva.

Nabídky práce: Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

1 - 1 z 1