Charakteristika společnosti

Elum Trans, s.r.o. je expandující společnost působící v oblasti vnitrostátní a mezinárodní silniční přepravy. Už 24 let neustálého zlepšování a pokroku nás řadí mezi přední společnosti v oboru, díky unikátnímu internímu komunikačnímu systému jsme jednou z nejrychlejších a nejflexibilnějších firem na trhu. Více informací o naší společnosti naleznete na www.elumatrans.sk.