Logo EU COMMISSION

Ředitel „Výdaje – operace a vyšetřování“

EU COMMISSION

Place of work
Rue de la Loi 41, 1000 Bruxelles, Belgium
Contract type
full-time
Start date
22/02/2021

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

Ředitel „Výdaje – operace a vyšetřování“

Evropská komise – Evropský úřad pro boj proti podvodům
Brusel (Belgie)
(Stálý úředník – platová třída AD 14)
COM/2021/10399


Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) je generálním ředitelstvím Evropské komise, ale má při provádění šetření statutární nezávislost. Ředitelství „Výdaje – operace a vyšetřování“ úřadu OLAF chrání finanční zájmy a pověst EU tím, že provádí správní vyšetřování a operace týkající se podvodů, korupce a jiných závažných nesrovnalostí poškozujících finanční zájmy EU.

Vaše úkoly:

dohled nad prováděním šetření, která vedou k přijetí závěrečných zpráv a možných doporučení,
vypracování a provádění vyšetřovací strategie v boji proti podvodům, protiprávní činnosti a korupci,
zajištění účinného plánování, provádění a řízení lidských a finančních zdrojů ředitelství.

Vaše dovednosti:

prokazatelné vůdčí schopnosti a schopnost řídit a motivovat zkušené vyšetřovatele a administrativní odborníky z široké škály profesních a národních prostředí,
rozsáhlá odborná praxe na úrovni vedoucích pracovníků ve vedení vyšetřování,
prokazatelná schopnost navazovat kontakty a účinně spolupracovat v rámci organizace, s ostatními orgány EU a partnery v členských státech, třetích zemích a mezinárodních organizacích.

Komise uplatňuje politiku rovných příležitostí podporující přihlášky, jež by mohly přispět k větší rozmanitosti, rovnosti žen a mužů a celkové zeměpisné vyváženosti.

Podrobné oznámení o výběrovém řízení na volné pracovní místo a kritéria způsobilosti a výběru naleznete v Úředním věstníku C 61 A ze dne 22. 2. 2021.

Registrace uchazečů: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Datum uzávěrky registrací je 22. 3. 2021, 12:00 (poledne) bruselského času.

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)
Postgraduate (Doctorate)

Advertiser

Brief description of the company

Boj proti podvodům a jiným nezákonným činnostem, jež ohrožují finanční zájmy Evropské unie, má zásadní význam pro důvěryhodnost evropského projektu.

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) má trojí poslání: chrání finanční zájmy Evropské unie (EU) vyšetřováním podvodů, korupce a jiných nezákonných činností, odhaluje a vyšetřuje případy závažného neplnění služebních povinností členy a zaměstnanci orgánů a institucí EU, které by mohlo vést k disciplinárnímu nebo trestnímu řízení, a podporuje orgány EU, zvláště Evropskou komisi, při vytváření a provádění právních předpisů a politik pro boj proti podvodům.

Úřad OLAF je generálním ředitelstvím Evropské komise, ale má při provádění šetření statutární nezávislost. Na to, jak úřad plní svou vyšetřovací funkci, dohlíží dozorčí výbor sestávající z pěti nezávislých osob, které nejsou zaměstnanci Evropské komise.

Za vyšetřování odpovídají operační ředitelství úřadu OLAF podporovaná znalostním centrem a generálním Ředitelstvím pro všeobecné záležitosti, které řídí správu úřadu OLAF.

Company address

EU COMMISSION
BRUSSELS
Great Britain

Contact

ID: 4037114  Datum zveřejnění: 23.2.2021