Charakteristika společnosti

Služby v oblasti softwaru, webové aplikace.
Velkoobchod se zabezpečovací a CCTV technikou.