2 400 - 3 550 EUR

Fyzioterapeut / Physiotherapist (Ref. No.: PT0119)

Expert4Cast, s.r.o.

Place of work
Riyadh Saudi Arabia
Contract type
full-time
Start date
October 2019
Total wage (gross)
2 400 - 3 550 EUR

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

- Hodnotiť pacientov a podľa ich stavu a nastaveného liečebného plánu poskytnúť fyzioterapeutickú starostlivosť.
- Služby domácej fyzioterapie.
- Poskytnúť nadriadenému svoje spätné väzby a dôležité pripomienky na zmeny stavu pacienta.
- Zúčastniť sa školení personálu podľa harmonogramu spoločnosti.
- Inštruovať pacienta a jeho rodinu o liečbe a liečebnom programe.
- Preberať zodpovednosť za vlastný profesionálny rozvoj.
- Spolupracovať s ostatnými členmi tímu, pre dosiahnutie najlepšieho prospechu pacienta.
- Zaznamenávať správu o priebežnom stave pacienta.
- Informovať priameho manažéra o akomkoľvek nedostatku a poruchách prístrojov a zariadenia.
- Písať a prezentovať odbornú správu o pacientovi priamemu nadriadenému.

- Assess the patients and according their condition and treatment plan provide physiotherapy intervention.
- Home physiotherapy services.
- Provide feedback on changes in patient condition and important remarks to the Head of the Medical Staff.
- Participate in staff training according to the schedule of the company.
- Instruct the patient and his family about treatment and treatment program.
- Assume responsibility for own professional development.
- Work with other team members to achieve the best benefit of patients.
- Perform other assigned work and related tasks.
- Record a report on the current status of the patient.
- To inform the direct manager of any deficiencies and malfunctions of equipment and devices.
- Writing medical reports about the patient's case and presenting it to the Head of the Medical Staff.

Salary information

2400 EUR - 3550 EUR (NET) + other benefits

Employee perks, benefits

-Bezplatné vhodné a komfortné ubytovanie
- Bezplatná doprava do a z práce
- Bezplatná spiatočná letenka každý rok.
- Zdravotné poistenie.
- Platenú dovolenku 30 dní plus 10 dní miestnych štátnych sviatkov ročne

-Free Suitable and comfortable accommodation
- Free transport to and from work
- Free round air ticket every year
- Health insurance
- Paid annual leave of 30 days, with additional 10 days of local public holidays per year

Information about the selection process

Pošlite svoj životopis v angličtine.
Pracovné miesto je otvorené pre 3 terapeutov - 1 fyzioterapeut (pracujú len s mužmi a deťmi) a 2 fyzioterapeutiek (práca len so ženami a deťmi)

Please submit your CV in English.
The job is open to 3 therapists – 1 male physiotherapist (working only with men and children) and 2 female physiotherapists (working only with women and children)

Expected date of completion of the selection process

30 September 2019 (there are still 10 more days)

Company on whose behalf the position is being filled

Employment placement and personal consultancy

-Zamestnávateľ je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v Rijáde v Saudskej Arábii.
-The employer is a healthcare provider in Riyadh, Saudi Arabia.

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

Follow-up/Higher Professional Education
University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)

Educational Specialization

Physiotherapy

Language skills

English - Intermediate (B1)

Number of years of experience

2

Personality requirements and skills

Podmienka: nutná prax v obore (min. 2 roky) !
Samostatnosť, flexibilita, prijemné a proklientské vystupovanie .
Znalosť anglického jazyka.

Condition: necessary professional experience (min. 2 years)!
Independence, flexibility, pleasant and pro-client behavior.
Knowledge of English language.
ID: 3654218   Datum zveřejnění: 31.8.2019   Základní složka mzdy (brutto) a další odměny:   2400 EUR - 3550 EUR (NET) + other benefits